تگ

اذان ظهر به افق گرگان

مرورگر
اوقات شرعی به افق گرگان

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق گرگان،  اذان ظهر به افق گرگان، اذان مغرب به افق گرگان، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.