تگ

اذان عسلویه

مرورگر
اوقات شرعی به افق عسلویه

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق عسلویه،  اذان ظهر به افق عسلویه، اذان مغرب به افق عسلویه، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.