تگ

اذان مرند

مرورگر
اوقات شرعی به افق مرند

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق مرند،  اذان ظهر به افق مرند، اذان مغرب به افق مرند، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.