تگ

اذان مغرب به افق اردبیل

مرورگر
اوقات شرعی به افق اردبیل

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق اردبیل،  اذان ظهر به افق اردبیل، اذان مغرب به افق اردبیل، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.