تگ

اذان مغرب به افق اصفهان

مرورگر
اوقات شرعی به افق اصفهان

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق اصفهان،  اذان ظهر به افق اصفهان، اذان مغرب به افق اصفهان، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.