تگ

اذان مغرب به افق اهر

مرورگر
اوقات شرعی به افق اهر

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق اهر،  اذان ظهر به افق اهر، اذان مغرب به افق اهر، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.