تگ

اذان مغرب به افق اهواز

مرورگر
اوقات شرعی به افق اهواز

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق اهواز،  اذان ظهر به افق اهواز، اذان مغرب به افق اهواز، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.