تگ

اذان مغرب به افق ایذه

مرورگر
اوقات شرعی به افق ایذه

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق ایذه،  اذان ظهر به افق ایذه، اذان مغرب به افق ایذه، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.