تگ

اذان مغرب به افق بندرعباس

مرورگر
اوقات شرعی به افق بندرعباس

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق بندرعباس،  اذان ظهر به افق بندرعباس، اذان مغرب به افق بندرعباس، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.