تگ

اذان مغرب به افق بوکان

مرورگر
اوقات شرعی به افق بوکان

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق بوکان،  اذان ظهر به افق بوکان، اذان مغرب به افق بوکان، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.