تگ

اذان مغرب به افق تهران

اوقات شرعی به افق تهران

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق تهران،  اذان ظهر به افق تهران، اذان مغرب به افق تهران، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.