تگ

اذان مغرب به افق شاهرود

اوقات شرعی به افق شاهرود

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق شاهرود،  اذان ظهر به افق شاهرود، اذان مغرب به افق شاهرود، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.