تگ

اذان مغرب به افق کاشمر

اوقات شرعی به افق کاشمر

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق کاشمر،  اذان ظهر به افق کاشمر، اذان مغرب به افق کاشمر، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.