تگ

امامزاده ابراهیم قتال (ع)

مرورگر

متر و ارتفاعى بين ۷ تا ۱۰ متر و ضخامتى حدود ۲ متر کلاً از سنگ مى‌باشد. بقاياى اتاق‌‌هاى قلعه نيز که جهت اسکان فرماندهان و حکمرانان ناحيه استفاده مى‌شده است، ‌هنوز مشهود است. ۵. امامزاده ابراهیم قتال (ع) بقعه ابراهیم قتال (ع) در ۳۸ کیلو متری جاده دهلران به مهران بعد از روستای بیشه دراز قرار دارد. این بقعه در سمت چپ جاده و نزدیک...