تگ

امامزاده طالب (ع)

مرورگر
جاذبه های شریف آباد، شهر سبز استان تهران

شهرشریف آباد، با وسعت حدود5271 هکتاردرفاصله 35 کیلومتری پایتخت به عنوان دروازه ورودی شرق استان تهران در ارتفاع1596 متری از سطح دریا در محل اتصال شهرستان ورامین وشهرهای پیشوا و جوادآباد و شهرستانهای پاکدشت به استان سمنان در زمین های آبرفتی جنوب رشته کوه های البرز و دماوند واقع شده است.