تگ

امامزاده عبدالله (ع) صباشهر

مرورگر
صباشهر

صباشهر واقع در جنوب شهرستان شهريار و در جنوب غربی استان تهران قرار گرفته است . ارتفاع آن از سطح دريا حدود 1100 متر و فاصله آن تا تهران از طريق جاده تهران-ساوه حدود 20 كيلومتر می باشد و همچنين در فاصله 12 كيلومتری جنوب شهريار و در غرب جاده اصلی شهريار-رباط كريم قراردارد .