تگ

امامزاده علاءالدین

مرورگر

خود در آن میتوانید از اتوبان قزوین زنجان به سمت جاده فرعی باراجین و دانشگاه آزاد قزوین، روستای زرشک، جاده خاکی جرکت کرده و بعد از دو کیلومتر به روستای زرشک و دریاچه دریابک برسید. امامزاده علاءالدین امامزاده علاءالدین در ۳۰ کیلومتری شهر آوج در حاشیه روستای امامزاده علاءالدین در دامنه کوه قوزی قرار دارد. غار عباس آباد ...