تگ

امامزاده قاسم(ع)شهر دلند

مرورگر
جاذبه های دیدنی دلند

دَلَنْد یکی از شهرهای استان گلستان ایران است. دلند شهری از توابع شهرستان رامیان است که از پیش از آمدن بهار لباس شکوفه به تن کرده و  این روزها جز سرزمین شکوفه ها نام دیگری برازنده اش نیست.