تگ

امامزاده قل قلی

مرورگر
لوشان

لوشان از جمله شهرهای بخش مرکزی شهرستان رودبار در استان گيلان ايران است. لوشان از جمله شهرهای چند قومیتی ایران است که لرها، کرمانج ها، فیلی ها، گیلک ها، تات ها، قفقازی تباران و ترک‌ زبانان با اتحاد و صمیمیت در آن زندگی می کنند.