تگ

امامزاده محروق

مرورگر
نتیجه تصویری برای آرامگاه عطار نیشابوری

با سفر به نیشابور شما پا به شهری می‌گذارید که سنگ‌های فیروزه‌ای آن شهرتی جهانی دارد. عطار نیشابوری با نام اصلی فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری در یکی از روستاهای نیشابور به دنیا آمد، پدرش به کار عطاری مشغول بود، او نیز بعد از مرگ پدر، شغل وی را ادامه داد.