تگ

امامزاده میراحمد

مرورگر
جاذبه های گردشگری اشکنان،اشکنان شهری با قدمت تاریخی

اشکنان شهری در جنوب استان فارس ایران است. شهر اشکنان دارای قدمت تاریخی زیادی بوده که آثار باقیمانده از دوره های قبل خود گویایی این مسئله هست .موقعیت جغرافیایی بخش اشکنان از توابع شهرستان لامرد می باشد که تا سال ۱۳۶۵ بــه عنوان دهستانی از بخش لامرد در شهرستان لار محسوب می شد .