تگ

امامزاده یحیی(ع)

مرورگر
نتیجه تصویری برای مسجد جامع سبزوار

مسجد جامع سبزوار یکی از قدیمی ترین مساجد شهرستان سبزوار است که قدمت آن به دوران قیام سربداران بر می گردد. دورانی که حکومت شیعی تاسیس شد و بر پایه همین حکومت شیعی مسجدی بزرگ با مساحتی حدود چهار هزار متر مربع ساخته شد.