تگ

امپراتوری عظیم یونان

مرورگر
آکروپویس سمبل آتن و تمدن غربی

اگر میخواهید علم، فلسفه و هنر را یکجا باهم ببینید، به شما توصیه می‌کنیم سری به ویرانه های شهر آکروپلیس The Acropolis of Athens بزنید. این جاذبه در کشور یونان به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.