تگ

امکانات بام لند

مرورگر
بام لند تهران ، مرکز تجاری تفریحی و اداری در تهران

اگر در تهران یا اطراف این شهر زندگی میکنید حتما نام بام لند به گوشتان خورده و اگر تا بحال موفق به استفاده از فضای تفریحی ، تجاری ، اداری بام لند تهران نشیدید ، در اولین فرصت از زیبایی های این منطقه دیدن کنید . چراکه فراموش کردن روزهای سخت کاری در تهران را در این مکان تجربه میکنید