تگ

انعام دادن

مرورگر

پل یا بزرگراه با شماست زمانی که مسیر شما از پل بسفر یا اتوبان TEM می گذرد ،  هزینه عوارض باید پرداخته شود. راننده آن را پرداخت می کند اما هزینه آن روی مبلغ شما حساب می شود. انعام دادن لازم نیست تا زمانی که یک راننده به شما کمکی مثلا برای جابجایی چمدان هایتان نکرده، او انتظار انعام از شما ندارد. اگر از راننده خیلی راضی...