تگ

اهداف موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

مرورگر
موزه ملی پزشکی ، نمایش پیشینه طب قدیم و پزشکی نوین ایران

موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران یکی از موزه‌های تهران است. این موزه در سال ۱۳۸۰ خورشیدی به پیشنهاد آقای دکتر مازیار اشرفیان بناب و با پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی کشور، در بنایی قدیمی قاجاری در امیرآباد تهران بنا شد.