تگ

اهرام مرو

مرورگر
سودان و جاذبه های طبیعی و گردشگری آن

سودانکشوری در شمال شرقی آفریقا است که در گذشته «مصر جنوبی» خوانده می‌شد. بیشتر مردم آن مسلمان هستند. گذشته از شیعیان که حدود ۲ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، فرقه‌های صوفیه به ویژه برخی از آنان مانند ختمیه و انصار، محبت زیادی به اهل بیت(ع) دارند.