تگ

اولین بنای مقدس مسیحی

مرورگر
معرفی کلیسای ساکره کور یا همان قلب مقدس

کلیسای قلب مقدس (ساکره کور) واقع در منطقه ۱۸، یکی از پربازدیدترین یادمان‌های تاریخی پاریس محسوب می‌شود.

این مکان مقدس سفیدرنگ بر بلندای تپه مونمارتر قد برافراشته و بیشتر به تاج‌محل هند شباهت دارد تا همسایه‌اش کلیسای جامع نتردام.