تگ

اولین سد قوسی دنیا

مرورگر
جاذبه های تاریخی و دیدنی شهر ایزدخواست

شهر تاریخی ایزد خواست در بخش مرکزی شهرستان آباده دراستان فارس واقع شده است. در فاصله ۱۴۰ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان زمانی که از مرزهای این استان می گذریم و به استان فارس وارد می شویم، اولین شهری که استان فارس به آن قدم می گذاریم شهر قدیم ایزدخواست است.