تگ

اولین كابین نقاله كاملاً گردان جهان

مرورگر
بهترین تله اسکی های جهان

تله اسكی صندلی های نقاله اسكی كاران ، در شكل ها و اندازه های مختلف و درجات متفاوتی از كیفیت ارائه می گردند، اما تنها برخی از آنها دارای عامل ایكس (یعنی عامل متمایزكننده) هستند.