تگ

اپلیکیشن متروی مسکو

راهنمای حمل و نقل در کشور روسیه

روسیه دارای جاذبه‌های تاریخی و طبیعت گردی فراوانی است شماری از جاذبه‌های تاریخی: روسیه از جمله کشورهایی است که از گردشگران و جهانگردان به آن اقبال فراوان دارند. اما حمل و نقل در کشور روسیه چگونه است؟