دانش گردشگری/ اکولاژ چیست و به چه اقامتگاه های گفته میشود؟

دانش گردشگری/ اکولاژ چیست و به چه اقامتگاه های گفته میشود؟

ر سال های اخیر با توسعه و رشد اکوتوریسم و طبیعت گردی و گردشگری مفهومی به نام اکولاژ برسرزبان ها افتاده است. اکولاژ به اقامتگاه هایی گفته میشود که در محیط های طبیعی وجود دارند و با رعایت حریم حیات وحش و طبیعت ساخته شده اند.

بلیط هواپیما