تگ

ایل هفت لنگ بختیاری از بزرگترین ایل های کشور

مرورگر
جاهای دیدنی کوهرنگ ، جاذبه های طبیعی و چشمه های جوشان

کوهرنگ یکی از شهرهای استان چهار محال و بختیاری یکی از باستانی ترین سرزمین های ایران است . قدیمی ترین بقایای انسانی در این منطقه به حدود ده تا یازده هزار سال پیش می رسد. این استان با توجه به طبیعت منحصر به فرد و جاذبه های توریستی، پذیرای حدود یازده میلیون گردشگر در سال است.