تگ

بابوس ها

مرورگر
جاهای دیدنی کلکته هند

کلکته (Kolkata) مرکز بنگال غربی و دومین شهر بزرگ هند است.

سال هاست که کلکته به دلیل داشتن شعرا، نویسندگان، سینماگران و برندگان جایزه نوبل به قطب فرهنگی هند معروف شده است.