تگ

بادوله

مرورگر
معرفی شهر بادوله

بادوله، شهری است از توابع بخش کاکی در شهرستان دشتی استان بوشهر که در ۲۸ آذر ۱۳۹۱، به شهر ارتقاء یافت.بادوله بین حد فاصل 30کیلومتری شهرخورموج از توابع استان بوشهر و ۵کیلومتری شهر کاکی قرار دارد.