تگ

بادگیر خانه رجبی

مرورگر
خانه رجبی سمنان یادگاری از دوران قاجار

در محله اسفنجان سمنان خانه‌ای از دوران قاجار به یادگار مانده است.خانه رجبی (کلانتر) در جنوب شهر سمنان با بادگیر بلندش خانه‌ای منحصر به فرد به شمار می‌آید. بادگیری که در تابستان‌های گرم سال، نسیم خنک شهر را به درون خانه هدایت می‌کرد تا اهالی از گرمای داغ سمنان آزرده نشوند.