تگ

بارنائول

مرورگر
نقطه صفر مسکو

نقطه صفر شهر مسکو جایی است که تمام مسافت‌ها از آن محاسبه می‌شوند.مسکو مرکز زندگی شهری بوده و نه تنها اهالی خود روسیه را به خود جذب می‌کند که گردشگرانی از سرتاسر جهان نیز به دیدن آن می‌آیند.