تگ

بازارهای ژنو

مرورگر
بهترین مراکز خرید در ژنو سوئیس

فروشگاه‌ها و مغازه‌ها در تمام سوئیس به یک شکل ساماندهی می‌شوند، سوپرمارکت‌ها در اکثر محلات، فروشگاه‌های بزرگ‌تر در مرکز شهرها، مراکز خرید در حومه شهر و مغازه‌های کوچک‌تر تخصصی در بخش‌های قدیمی‌تر شهر قرار دارند.