تگ

بازار آیر هانگات

مرورگر

دقیقه‌ای از شما قرار خواهد داشت که می‌توان با پای پیاده به آن‌جا رسید. این مسیر پیاده‌روی بسیار آرام و رمانتیک است که آن را تبدیل به جایی بسیار مناسب برای رفتن همراه عزیزان‌تان می‌کند. بازار آیر هانگات جمعه شب بازار آیر هانگات فروشگاهی شبانه است که هر جمعه شب در آیر هانگات برپا می‌شود. بازار معمولا بعدازظهر یا اوایل شب شروع به‌کار کرده...