تگ

بازار اراک

مرورگر
جاذبه دیدنی مجموعه تاریخی بازار اراک

مجموعه‌ی تاریخی بازار اراک، از دیگر جاذبه‌های دیدنی اراک است که در زمان فتحعلی شاه قاجار در بافت مركزی شهر سلطان آباد به دست «یوسف خان گرجی» بنا شده است و تلفیقی از معماری مدرن و سنتی ایران را در خود دارد و امروزه به یکی از مراکز تجاری پررونق و شلوغ تبدیل شده است.