تگ

بازار بروجرد

مرورگر
بازار بزرگ بروجرد ، از مراکز قدیمی شهر بروجرد

بازار بزرگ بروجرد که ساکنان محلی به آن راسا به معنی راسته بازار می‌گویند، عمده‌ترین مرکز تجارت سنتی و از جاذبه های دیدنی بروجرد است که مورد استفاده شهرنشینان و روستائیان شهرستان بروجرد و نیز دیگر مناطق اطراف قرار می‌گیرد.