تگ

بازار تاریخی سقز

مرورگر
حمام حاج صالح ، از آثار تاریخی سقز

سقز از شهرهای کوهستانی استان کردستان است که با داشتن آثار تاریخی بسیار می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای گردشگران باشد. با قدم زدن در محله‌های قدیمی این شهر، می‌توانید به نظاره بناهای تاریخی همچون حمام حاج صالح سقز بروید که هنوز هم بقایایی از آن با گذشت سال‌ها استوار مانده است.