تگ

بازار دواب یامچی

مرورگر
جاهای دیدنی یامچی ، پایتخت پسته آذربایجان

یامچی یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است . این شهر لقب پایتخت پسته آذربایجان نام گرفته‌است .مردم بخش یامچی به زبان ترکی آذربایجانی تکلم می‌کنند. برخی زبانشناسان ترک، لهجه یامچی را جزء لهجه‌های زبان ترکی ثبت کرده‌اند و ویژگی‌هایی برای آن ذکر نموده‌اند.