معروفترین بازارها و مراکز خرید قشم

معروفترین بازرها و مراکز خرید قشم

جزیره قشم سالانه پذیرای گردشگران زیادی می باشد، درصد زیادی از این افراد در طول سفرشان به مراکز خرید قشم و بازارهای قشم سر می زنند. قشم دارای بازارها و مراکز خرید متعددی است و هر ساله بر تعداد آنها نیز اضافه می شود.

بلیط هواپیما