تگ

بازار سرپوش نیشابور

مرورگر
جاهای دیدنی نیشابور ، دومین شهر بزرگ خراسان رضوی

نیشابور یکی از شهرهای بزرگ استان خراسان رضوی است که گل‌های آن خوردنی، بوته‌های آن ریواس و سنگ‌های آن فیروزه است. نیشابور بعد از مشهد دومین شهر بزرگ استان خراسان رضوی است و نماد تاریخ و فرهنگایرانیان به شمار می‌آید.