تگ

بازار سنتی کاشان

مرورگر

شـاهزاده هادی 9-زیارت مرضیه خاتون ۱۰- خواجه تاج الدین سوغات کاشان گلاب و عرقیات گیاهی ، ظروف سفالی ، باقلوا و حلوا ارده کاشان ، انار کاشان (فصل پاییز) ، قالی‌ ، زیلو و گلیم ، گیوه بازار سنتی کاشان؛ جایی برای خرید سوغات یکی از جاهای دیدنی کاشان بازار سنتی‌اش است. این بازار دیدنی از اواسط خیابان بابا...