تگ

بازار كهنه

مرورگر
بازار قم ، یکی از بناهای تاریخی و زیبای قم

بازار هر شهر معمولا اولین جایی‌ست که آدم برای خرید به آن سر می‌زند، چون هم تاریخ زنده هر شهری‌ست و هم اجناس خوبی می‌شود در آن پیدا کرد. بازار قم، یکی از زیباترین بازارهای ایران است؛ به‌خصوص وقتی سر بلند کنیم و سقفش را ببینیم.