تگ

بازار مرزی ریمندان

مرورگر
معرفی بازارهای مرزی ایران

 این بازار ها به جهت تنوع اجناس، قیمت مناسب و همچنین کیفیت مطلوب همواره مورد توجه گردشگران بسیاری می باشند. قیمت مناسب در این بازارها به جهت بدون واسطه بودن آنها است. به طوری که می توان آن را اصلی ترین عامل جذابیت این نوع بازارها دانست.