تگ

بازار مرکزی والنسیا

مرورگر
گردش در بازار رنگارنگ والنسیا

بسیاری از گردشگرانی که به شهر والنسیا می‌آیند، یکی از مقصدهایشان بدون شک بازار مرکزی تاریخی خواهد بود که بین سال‌های ۱۹۱۵ و ۱۹۲۸ ساخته شد.سبک مدرن ساختمان بازار مرکزی والنسیا شما را به تحسین وا‌می‌دارد.