تگ

بازار موناستیراکی

مرورگر
monastiraki-flea-market--shutterstock_348034442-175741

آتن را بیشتر با اساطیر و افسانه‌هایش و با تاریخ و فرهنگ کهنش می‌شناسند اما خرید کردن هم از جاذبه‌های دوست‌داشتنی این شهر است. مرکز شهر آتن با آن خیابان‌های سنگفرش‌شده و مخصوص پیاده‌ها بهشت دوستداران خرید است